Култура

КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА – ГЕНЕРАЦИИТЕ ШТО РАСТАТ ОБВРСКА И ПРЕДИЗВИК – УНИВЕРЗАЛНАТА САЛА ДА СТАНЕ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ М-р Татјана Гогоска Еден од најважните сегменти на секоја...

Прочитај