Глас за Македонија го одржа своето трето редовно собрание!

ПП “Глас за Македонија” на 1-ви Април го одржа своето трето редовно собрание на кое избра Претседател, членови на Надзорен Одбор, членови на Централен Совет, членови на Претседателството и Претседател на Советот на Иселеници.

На собранието од страна на Претседателот беа именувани Проф. Д-р Наташа Котлар – Трајкова за Потпретседател, Проф. Д-р Лидија Горачинова – Илиева за Генерален Секретар, М-р Саше Смилевски за Секретар за материјално и финансиско работење и Филип Јаневски за Претседател на Глас на Млади!