Проф.д-р Солза Грчева реизбрана за Претседател на ПП “Глас за Македонија”

На третото редовно собрание на Глас за Македонија одржано на 1-ви Април, со акламација беше реизбрана Проф.Д-р Солза Грчева за Претседателка на партијата!