Општини

Советничка Група

Виолета Велковска

Претседавач на Совет на Општина Центар

📧 Е-пошта:
violeta.velkovska@centar.gov.mk

🕿 Телефон:
070 406 720

Филип Јаневски

Член на Совет на Град Скопје

📧 Е-пошта:
filip.janevski@skopje.gov.mk

🕿 Телефон:
070331884