РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ИЗЈАВА

„ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА“ смета дека изјавата на американската амбасадорка Кејт Мери Брнс за тоа кој ќе владее во Македонија по предвремените избори на 12 април, е прилично спорна, контраверзна. И излегува од доменот на дипломатското однесување! Не навлегувајќи понатаму во содржината, сметаме дека е крајно време власта во македонската држава да биде израз на општите народни и општествени интереси и потреби. Досегашните партии на власт и на опозиција не ја носат таа вредност. Сметаме дека треба да владее таков политички израз или ентитет кој ќе се раководи од македонските интереси – македонска самостојна политика, внатрешна и надворешна, поништувајќи ги штетните, а нелегитимни договори (Преспанскиот и др.), односно истакнување на АСНОМските одредби за македонска држава, македонскиот народ да е свој на своето (а во оваа смисла и малцинствата) македонскиот јазик да е единствен службен јазик, македонска национална економија и безбедност, независен и високо одговорен судски систем, казни и награди според закон! Накратко – извршна, законодавна и судска власт која ќе се грижи за доброто на македонската држава и јавност и ќе се води од националните интереси, а не од лични, партиски, политички, криминални и недолични! Само и само, таква власт треба да биде востановена после 12 април!